Nhảy đến nội dung
x
Chuyên đề “Ứng phó với stress”
Ngày 09/11/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên tổ chức chuyên đề “Ứng phó với stress” với 320 sinh viên tham gia tại hội trường 10F
Chuyên đề “Set The Right Attitude - Thiết lập thái độ tích cực”
Ngày 08/11/2023, tại hội trường 10F, Phòng Công tác học sinh - sinh viên tổ chức chuyên đề “Set The Right Attitude - Thiết lập thái độ tích cực” thu hút 300 sinh viên tham gia
Chuyên đề “Sinh viên khởi nghiệp cùng AI”
Ngày 01/11/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên tổ chức thành công chuyên đề “Sinh viên khởi nghiệp cùng AI” tại hội trường 10F thu hút 330 sinh viên tham gia
Chuyên đề “Gen Z - Đánh thức tiềm năng”
Ngày 18/10/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên đã tổ chức thành công chuyên đề “Gen Z - Đánh thức tiềm năng” tại hội trường 10F với sự tham gia của 320 sinh viên
Talkshow “Gen Z - Giải mã chuyện khó nói”
Ngày 11/10/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên đã tổ chức thành công talkshow “Gen Z - Giải mã chuyện khó nói” với sự tham gia của hơn 300 sinh viên tại hội trường 10F
Chuyên đề “Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực - 3 cội rễ để thành công”
Trong khuôn khổ “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2023 - 2024, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực - 3 cội rễ để thành công” cho các bạn tân sinh viên khóa 27 vào ngày 18/9/2023
Chuyên đề “Yêu thương và hạnh phúc mỗi ngày” trong “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” TDTU năm học 2023 - 2024
Từ ngày 21/8 - 26/8/2023, trong khuôn khổ “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu năm học mới, 2023 - 2024, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Yêu thương và hạnh phúc mỗi ngày”
Chuyên đề “Định vị thương hiệu bản thân” trong “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” TDTU năm học 2023 - 2024
Từ ngày 21/8 - 26/8/2023, trong khuôn khổ “Tuần sinh hoạt công dân” đầu năm học mới 2023 - 2024, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Định vị thương hiệu bản thân”
Chuyên đề “Tỉnh táo trước cạm bẫy” trong “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” TDTU năm học 2023 - 2024
Từ ngày 21/8 - 26/8/2023, trong khuôn khổ “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu năm học mới, 2023 - 2024, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Tỉnh táo trước cạm bẫy”
Tập huấn viên chức công tác sinh viên tháng 7/2023
Sáng ngày 14/7/2023 đã tổ chức thành công buổi tập huấn chuyên đề “Thông tin thời sự trong nước và quốc tế quý II, năm 2023 - Định hướng thông tin tuyên truyền”
Chuyên đề “Sốt xuất huyết Dengue và những điều cần lưu ý”
Ngày 16/6/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên tổ chức thành công buổi chuyên đề “Sốt xuất huyết Dengue và những điều cần lưu ý” cho hơn 100 bạn sinh viên trên công cụ Zoom
Tập huấn viên chức công tác sinh viên tháng 5/2023
Sáng ngày 26/5/2023, Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức thành công buổi tập huấn chuyên đề “Vai trò của việc giáo dục giá trị sống cho sinh viên”