Nhảy đến nội dung
x

Chính sách miễn học phí

Thực hiện miễn giảm theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ:

 

TT

Đối tượng

Hồ sơ

(Bản sao hoặc bản photocopy có công chứng, không nhận bản gốc)

1

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. Cụ thể:

-  Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có).

- Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.

- Con của liệt sỹ.

- Con của thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh.

- Con của bệnh binh.

-   Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

1. Đơn đề nghị MGHP (SV nhận tại Phòng CTHSSV khi đến nộp hồ sơ).

2. Giấy khai sinh (bản photo có công chứng hoặc bản sao đóng dấu mộc đỏ)

3. Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng được quy định.

- Nếu là con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh: SV nộp bản photo có công chứng thẻ thương tật của bố hoặc mẹ và giấy xác nhận của Phòng lao động thương binh và xã hội nơi quản lý hồ sơ chính sách của bố hoặc mẹ.

 

2

SV bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng chính phủ.

1.  Đơn đề nghị MGHP (SV nhận tại Phòng CTHSSV khi đến nộp hồ sơ).

2. Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp phường (xã) cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận (huyện) đối với đối tượng được quy định.

3. Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân phường (xã) cấp hoặc xác nhận cho đối tượng được quy định.

3

Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội mà đang học cao đẳng, đại học băn bằng thứ nhất:

a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;

b) Mồ côi cả cha và mẹ;

c) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật;

d) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

đ) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

e) Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật;

g) Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

h) Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

i) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội;

k) Cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thi gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

l) Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sbảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

1. Đơn đề nghị MGHP (SV nhận tại Phòng CTHSSV khi đến nộp hồ sơ).

2. Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng được quy định và Kèm theo giấy chứng tử của ba, mẹ hoặc giấy xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ của địa phương.

 

4

SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

1. Đơn đề nghị MGHP (SV nhận tại Phòng CTHSSV khi đến nộp hồ sơ).

2. Giấy khai sinh (bản photo có công chứng hoặc bản sao đóng dấu mộc đỏ)

3. Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân phường (xã) cấp hoặc xác nhận cho đối tượng được quy định.

5

SV là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

  • Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu;
  •  Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các văn bản quy định (sinh viên xem ở điểm B  thứ tự số 1 phía dưới).

1. Đơn đề nghị MGHP (SV nhận tại Phòng CTHSSV khi đến nộp hồ sơ).

2. Giấy khai sinh (bản photo có công chứng hoặc bản sao đóng dấu mộc đỏ)

3. Bản photocopy  sổ hộ khẩu thường trú có công chứng trong vòng 03 tháng.

4. Giấy xác nhận sinh viên đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của UBND cấp quận (huyện) (nếu có).