Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tiếp sóng Hội nghị Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, vă
Chiều ngày 17/5/2023, tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức tiếp sóng Hội nghị Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
Tuổi trẻ Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)
Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) Đoàn – Hội trường và các cơ sở Đoàn – hội trực thuộc đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa, giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ
Tuổi trẻ TDTU tích cực thi đua chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Thiết thực tổ chức hoạt động, công trình thanh niên tuổi trẻ Trường Đại học Tôn Đức Thắng hướng đến chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); Trong năm 2023-2024, tuổi trẻ Nhà trường đã tích cực tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng dịp kỷ niệm trọng đại của Quốc gia.