Nhảy đến nội dung
x

Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12), Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 với chủ đề “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch COVID-19”. Hãy cùng chung tay trong công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 các bạn nhé!

hình

 

hình

 

hình

 

hình

 

hình