Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc nộp hồ sơ Học bổng Lương Văn Can năm học 2022 - 2023

Kính gửi: Sinh viên,

Lời đầu tiên, Phòng Công tác học sinh - sinh viên gửi đến các bạn sinh viên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an.
Phòng Công tác học sinh - sinh viên thông báo đến sinh viên Học bổng Lương Văn Can với nội dung chi tiết như sau:
- Quỹ Lương Văn Can được thành lập vào năm 2014 nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên học tốt nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khuyết tật, thuộc dân tộc thiểu số hoặc ở vùng sâu vùng xa, có thể theo đuổi và hoàn thành chương trình học tập tại bậc Đại học.
- Trong năm học 2022 - 2023, Quỹ học bổng tiếp tục cấp các suất học bổng toàn phần/bán phần cho sinh viên. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về đối tượng, tiêu chí, hồ sơ xét tuyển và thời gian nộp hồ sơ, sinh viên vui lòng truy cập website của Quỹ học bổng tại đường link: https://lvcfund.org.vn/hoc-bong-dai-hoc/  
- Trong quá trình thực hiện hồ sơ, nếu có thắc mắc sinh viên có thể liên hệ qua email: info@lvcfund.org.vn hoặc số điện thoại: 028 38272139 (liên hệ trong giờ hành chính).
Phòng Công tác học sinh - sinh viên thân chúc sinh viên đạt kết quả học tập - rèn luyện tốt.

Trân trọng./.