Nhảy đến nội dung
x

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tự hào nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 26/12/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tự hào, vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tặng Bằng khen vì “Đã có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia làm bài thi nhiều nhất Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022”.
Trong giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, thầy và trò TDTU đã nỗ lực không mệt mỏi để thích ứng và phát triển bền vững. Sự hy sinh, tận tâm, trách nhiệm của Quý Thầy/Cô TDTU đã góp phần hoàn thành nhiều nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng; Qua đó, củng cố thêm sức mạnh, niềm tin để đạt những thành quả tốt nhất cho ngành giáo dục trong thời gian sắp tới.
Đây cũng là kết quả đáng tự hào của sinh viên TDTU vì đã phát huy được đặc điểm nhận diện sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, các bạn đã không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, xứng đáng là những tấm gương sáng lan tỏa lối sống và khát vọng cống hiến, phụng sự cộng đồng, xã hội.
 

1
Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Trường Đại học Tôn Đức Thắng