Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc cập nhật thông tin sinh viên học kỳ 2, năm học 2021 - 2022

Thân gửi sinh viên,

Nhằm đảm bảo thông tin sinh viên chính xác để phục vụ in văn bằng, chứng chỉ, Phòng Công tác học sinh - sinh viên thông báo sinh viên kiểm tra và cập nhật thông tin sinh viên (nếu có) trong học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

          Bước 1: Đăng nhập hệ thống thông tin sinh viên;

          Bước 2: Chọn mục "Công tác sinh viên" -> "Thông tin sinh viên";

          Bước 3: Kiểm tra toàn bộ dữ liệu thông tin của sinh viên;

          Bước 4: Thực hiện thay đổi thông tin địa chỉ tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh và số điện thoại cá nhân (nếu có);

          Bước 5: Các thông tin còn lại nếu có sai sót hoặc cập nhật điều chỉnh, sinh viên vui lòng gửi email cập nhật cho Phòng Công tác học sinh - sinh viên - A.0003 qua địa chỉ: phongctct-hssv@tdtu.edu.vn (kèm theo minh chứng)

Thời gian thực hiện: từ ngày 07/4/2022 - 17/4/2022.

Đề nghị tất cả sinh viên kiểm tra và nhập thông tin sinh viên kỹ lưỡng và chính xác vì dữ liệu này sẽ được sử dụng để in văn bằng tốt nghiệp, in các loại chứng chỉ. Nhà trường sẽ không cấp văn bằng tốt nghiệp, các loại chứng chỉ khác với dữ liệu hồ sơ sinh viên đã được cập nhật công khai trên hệ thống. Sinh viên chịu trách nhiệm về thông tin sinh viên đã khai và cập nhật.

Lưu ý: Trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường; sinh viên liên hệ kịp thời Phòng Công tác học sinh - sinh viên (A.0003) qua email Phòng khi có sự thay đổi về thông tin sinh viên.

 

Trân trọng./.