Nhảy đến nội dung
x

Tập huấn Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn năm học 2022 - 2023

Nhằm trang bị cho các Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn các lớp hiểu rõ về nhiệm vụ của mình và các kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như trang bị kiến thức để nâng cao năng lực Lớp trưởng, Bí thư trong việc nắm bắt tình hình sinh viên, đoàn viên trong lớp, chi đoàn; Ngày 26/11/2022 và ngày 27/11/2022, Phòng Công tác học sinh - sinh viên đã tổ chức tập huấn Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn năm học 2022 - 2023 tại Hội trường 2A, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Về phía báo cáo viên và nội dung tập huấn, cụ thể như sau:

- Thầy Lê Quốc Bảo - Trợ lý Trưởng phòng Công tác học sinh - sinh viên công bố Quyết định về việc công nhận Lớp trưởng năm học 2022 - 2023; triển khai nhiệm vụ, quyền lợi, cơ chế phối hợp giữa Lớp trưởng và Nhà trường.

- ThS. Nguyễn Thị Nhung - Tổ bộ môn kỹ năng tập huấn chuyên đề "Kỹ năng làm việc nhóm".

- TS. Phạm Thị Thanh Huyền - Bí thư Chi bộ Kinh tế - Xã hội 2, Trưởng bộ môn Lý luận chính trị Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tập huấn chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

- Trung tá, TS. Lê Hoàng Việt Lâm - Đội trưởng Đội Tổng hợp thuộc Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học Trường Đại học An ninh nhân dân tập huấn chuyên đề "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Buổi tập huấn diễn ra với không khí sôi nổi, đã giúp các Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn có thêm nhiều thông tin cũng như kỹ năng cần thiết trong quá trình điều hành và quản lý lớp, từ đó có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và có thể hỗ trợ các bạn sinh viên trong lớp cùng phát triển.

1
Thầy Lê Quốc Bảo triển khai nhiệm vụ, quyền lợi, cơ chế phối hợp giữa Lớp trưởng và Nhà trường
2
ThS. Nguyễn Thị Nhung tập huấn chuyên đề "Kỹ năng làm việc nhóm"
3
TS. Phạm Thị Thanh Huyền tập huấn chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
4
Trung tá, TS. Lê Hoàng Việt Lâm tập huấn chuyên đề "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
5
Các Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn hào hứng trao đổi với các Thầy/Cô báo cáo viên